Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości

Baner reklamowy

Treść strony

Aktualności

Dekada zarządców z licencją

dodano: 2011-12-12 10:48, zmodyfikowano: 2011-12-12 10:49

Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości świętowało 7 października br. swoje 10-lecie. Podczas uroczystości w auli Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby w Poznaniu spotkali się członkowie i Zarząd Stowarzyszenia oraz goście reprezentujący branżowe organizacje i firmy.

 

WSLZN jest zrzeszone w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości i podlega nadzorowi oraz kontroli organów rządowych. Zajmuje się przede wszystkim pogłębianiem wiedzy fachowej i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zarządców. Oferuje pomoc w przyswajaniu oraz interpretacji nowych przepisów, wspiera w kontakcie z urzędami i instytucjami, zapoznaje z nowymi technologiami w zakresie prowadzenia i modernizowania nieruchomości oraz stanowi forum do wzajemnej wymiany doświadczeń i opinii.

 

Kiedy w 2001 r. założycielska grupa 54 osób posiadających licencję zarządcy postanowiła powołać do życia Stowarzyszenie, wyłoniono komitet założycielski oraz wyznaczono osoby, które miały dokonać jego rejestracji. W czynnościach tych aktywnie uczestniczył Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Paweł Pawłowski, który w czasie kolejnego spotkania zarządców został przez nich wybrany na stanowisko Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości i funkcję tę sprawuje do dziś. W ciągu dziesięciu lat ilość wielkopolskich licencjonowanych zarządców zwiększyła się prawie czterokrotnie. Obecnie Stowarzyszenie liczy 194 członków zwyczajnych (licencjonowanych zarządców nieruchomości) oraz 4 członków wspierających.

 

Podsumowaniem mijającej dekady działalności Stowarzyszenia była zorganizowana z tej okazji uroczystość. Święto zarządców nieruchomości uświetnili swą obecnością m.in. Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości-Aleksandra Kurzyk, Dyrektor ds. Jakości Zarządzania Nieruchomościami PFOZIAN - Dominik Koryń, polityk, społecznik i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego - Waldemar Witkowski, Prezes Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Licencjonowany Zarządca Nieruchomości - Tadeusz Jankowski (posiadający jeden z pierwszych numerów licencji – nr 33), a także przedstawiciele: Naczelnej Organizacji Technicznej,firmy BASF, Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież, UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., firmy ISTA Polska, firm Techem Techniki Pomiarowe, STOLBAU EKO oraz DANFOSS.

 

W wystąpieniach podkreślano istotną rolę licencjonowanych zarządców w opiece nad nieruchomościami. „Licencja świadczy o tym, że mieszkańcy mogą takiemu zarządcy zaufać, że jest on odpowiednio przygotowany i kompetentny, że posiada odpowiedni zasób wiedzy i doświadczenie praktyczne, a więc wszystkie te elementy, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania” – mówiła Prezydent Aleksandra Kurzyk. Również administrowanie spółdzielniami mieszkaniowymi coraz bardziej przypomina zarządzanie nieruchomościami. „Wszystko zmierza do tego, że spółdzielnie w coraz większym stopniu będą przypominały wspólnoty mieszkaniowe, a rola spółdzielni z formy właścicielskiej przekształca się w formę polegającą na sprawnym zarządzaniu i administrowaniu” – potwierdzał własnym doświadczeniem Prezes Tadeusz Jankowski zarządzający ponad 80 wspólnotami mieszkaniowymi w ramach prowadzonej spółdzielni mieszkaniowej.

 

Stowarzyszenie łączy osoby zarządzające różnymi rodzajami nieruchomości. „Dzisiaj do naszego Stowarzyszenia należą przedstawiciele z całej Wielkopolski i nie tylko. Dominuje grupa zarządców spółdzielczych, ale w naszym składzie coraz liczniejszą grupę stanowią zarządcy zasobów komunalnych, zasobów deweloperskich oraz zarządcy prywatni, którzy prowadzą, często z wielkimi sukcesami, zarządzanie nieruchomościami. Niezwykle ważną, żeby nie powiedzieć strategiczną funkcją, którą realizuje nasze Stowarzyszenie jest integracja profesjonalistów obsługujących rynek nieruchomości w Wielkopolsce” – informował zebranych Prezes WSLZN Paweł Pawłowski – „W dobie zmieniających się przepisów, takich jak: ustawa o własności, prawo spółdzielcze, jak również inne wiążące się z mieszkalnictwem ustawy, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na wiedzę. Tak jak lekarz musi być na bieżąco z nowymi osiągnięciami naukowymi i zmieniającą się techniką, tak również zarządca nieruchomości musi wszechstronnie uzupełniać swoją wiedzę. Sprzyja temu zmieniająca się sytuacja na rynku mieszkalnictwa, konkurencja, a przede wszystkim wzrastające wymagania mieszkańców w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz komercyjnymi.” Wiedzę tę można zdobywać w czasie organizowanych przez WSLZN szkoleń. Ich tematyka jest dostosowywana do grupy tematów wyznaczanych przez Ministerstwo Infrastruktury i dotyczy m.in.: zarządzania nieruchomościami, przepisów prawnych związanych z utrzymaniem i gospodarką nieruchomościami, przepisów prawa ogólnego, a także spraw związanych z najmem, obrotem lokalami i nieruchomościami.Wśród wykładowców są prezenterzy technologii budowlanych, przedstawiciele terenowych organów władzy, samorządowej, przedstawiciele rządowych instytucji, a także dzielący się doświadczeniami zarządcy nieruchomości.

           

JC

Stopka strony

Stopka adresowa

(c) Copyright 2010 Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości