Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości

Baner reklamowy

Treść strony

O nas

Pierwsze, założycielskie zebranie członków Stowarzyszenia odbyło się 9 maja 2001 r., jednakże podstawowe ustalenia, wybory władz i powstanie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości nastąpiło 15 stycznia 2002 r. W tym dniu przyjęto również Statut WSLNZ oraz ustalono podstawowe zasady przystąpienia do Stowarzyszenia. Wpis do sądowego rejestru nastąpił 24 kwietnia 2002 r. Grupę założycielską stanowiło 50 osób. Aktualnie nasze Stowarzyszenie liczy blisko 180 członków.

 

Członkowie naszego Stowarzyszenia to osoby z dużym doświadczeniem, zarządzające nieruchomościami o różnej wielkości i specyfice. Większość członków rekrutuje się spośród kadr spółdzielni mieszkaniowych i zajmuje się obsługą wspólnot mieszkaniowych. Są też ludzie prowadzący własne działalności, obsługujący kamienice czynszowe, domy prywatne albo budynki użyteczności publicznej (biurowce, sieci handlowe).

 

Siedziba główna naszego Stowarzyszenia znajduje się w Poznaniu.

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości zajmuje się przede wszystkim pogłębianiem wiedzy fachowej i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków. Preferujemy różne formy kształcenia. Zajmujemy się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania nieruchomościami, organizujemy warsztaty, kursy, praktyki oraz cykliczne szkolenia, które odbywają się średnio co 2 miesiące. Tematyka naszych wykładów dotyczy m.in.: zarządzania nieruchomościami, przepisów prawnych związanych z utrzymaniem i gospodarką nieruchomościami, przepisów prawa ogólnego, a także spraw związanych z najmem, obrotem lokalami i nieruchomościami.

 

Jesteśmy stowarzyszeni w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Nawiązaliśmy także współpracę z oddziałem wojewódzkim Naczelnej Organizacji Technicznej, która pomaga nam w obsadzie wykładowców poszczególnych tematów szkoleń. Staramy się nawiązywać kontakty z organami administracji powiatowej i wojewódzkiej, przybliżając tematykę zarządzania nieruchomościami poszczególnym Urzędom oraz uzyskując informacje o potencjale nieruchomości wymagających prawidłowego zarządzania.

Stopka strony

Stopka adresowa

(c) Copyright 2010 Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości