Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości

Baner reklamowy

Treść strony

Standardy zawodowe

Zgodnie z treścią art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zawodowych, zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Natomiast zgodnie z treścią art. 186 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami standardy zawodowe ustalają organizacje zawodowe zarządców nieruchomości, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Stopka strony

Stopka adresowa

(c) Copyright 2010 Wielkopolskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości